0854867327 info@radardental.nl

قوانین خانه یا قوانین در کلینیک های ما

 

ما بسیار خوشحال میشویم که شما را در کلینیک های دندان خود کمک بکنیم

 

با ما وعده ملاقات بگذارید

.اینجا را کلیک کنید تا با ورود به سیستم با فرم درخواست ما، با ما وعده ملاقات ببندید

با ما وعده ملاقات بگذارید

Nieuws & Blog

درینجا میتوانید تمامی پوست ها و مطالب جالب ما را که تیم کاری ما مینویسند بخوانید

 

بیشتر بخوانید

اگر ملاقات دیر دوام کند

گاهی اوقات ممکن است راننده دیر تر از زمان موافقت شده برسد. این به این دلیل است که وضعیت ترافیک در حومه شهر تخمین زدن  ان دشوار است.بعضی اوقات ممکن است که ترافیک بیشتر باشد و بیروبار بسیار. تداوی دندان هم ممکن است به یک دوره انتظار منتهی شود. ما به موقع به شما اطلاع خواهیم داد تا از انتظار بیشتر جلوگیری شود. ما به عنوان یک سازمان برای رضایت شما تلاش نهایی خود را میکنیم

داکتر دندان ما از شما بصورت درست مراقبت میکند. ما می خواهیم از شما بخواهیم که دندان های خود را برای تداوی مسواک بزنید. اگر این فرصت را نداشته باشید، می توانید از یک داکتر دندان در مورد مسواک  از وی بپرسید

اگر ملاقات دیر دوام کند
r
در صورتیکه ملاقات دیر تر دوام بکند

دواها یا مشکلات سلامتی

ما از شما میخواهیم که اگر شما شکایت های صحی داشته باشید، قبل از شروع تداوی، این را به کارمند سرویس خدمتی ما گزارش دهید. شما همچنین می توانید این را به دستیار یا دستیار کمکی ما گزارش دهید. این می تواند تداوی شما را تحت تاثیر قرار دهد! شما اگر کدام تغییر در اطلاعات شخصی، مانند کد پستی، تغییر در بیمه صحی میاورید،پس می توانید از طریق تلفن یا ایمیل یا از طریق فرم تغییر زیر ما را اطلاع دهید

 

}

وعده ملاقات را تغیر دادن

وعده ملاقات را می توانید تا دو روز کاری یا 48 ساعت به طور رایگان لغو کنید. امکان لغو قرار ملاقات ها از طریق ایمیل امکان پذیر نیست. اگر در عرض 48 ساعت تماس نگیرید سپس متاسفانه ما شما را به پرداخت اضافی  پول چارج خواهیم کرد. اگر وعده ملاقات دیر تر از وقت معین ان کنسل شود ما نمیتوانیم که مریضان بیشتری را تداوی کنیم پس لطفا در صورتیکه شما امده منیتوانید پس از قبل احوال دهید. از سوی دیگر، می توانید از ما انتظار داشته باشید که همه چیز را برای کمک به شما در زمان معین انجام دهیم

در صورتیکه ملاقات دیر تر دوام بکند
b

قوانین خانه یا قوانین ما در کلینیک

برای اطمینان از کیفیت مراقبت، تعدادی از قوانین خانه را آماده کرده ایم

  • اگر یک قرار ملاقات داشته باشید، ما اعتماد داریم که شما آنها را رعایت کنید. قرار ملاقات ها می تواند تا دو روز کاری یا 48 ساعت به طور رایگان لغو شود. امکان لغو قرار ملاقات ها از طریق ایمیل امکان پذیر نیست

  • اگر در وقت ملاقات خود بدون از قبل خبر دادن تماس نگیرید، 20 یورو جریمه خواهید شد، که بخشی از زمان رزرو شده است
  •  اگر قرار ملاقات را سه یا چند بار نگه نداشته باشید، ما باید سرویس ما را لغو کنیم

:داکتران دندان ما

 داکتران دندان ما: داکتران دندان ما در کلینیک های ما همه ثبت  شده دولت اند و برای تداوی و وقایه اجراعات بهتری مینمایند

 داکتران دندان ما: داکتران دندان ما در کلینیک های ما همه ثبت شده دولت اند و برای تداوی و وقایه اجراعات بهتری مینمایند

:شما خدمات  طب دندان رادار را با توجه به شرایط بهتری که دارد انتخاب کردید

  • شما خدمات  طب دندان رادار را با توجه به شرایط بهتری که دارد انتخاب کردید كاركنان ما به زبان های ، فارسى درى عربی و هلندی صحبت مى كنند
  • خدمات رایگان حمل و نقل به کلینیک های دندان با راننده فارسی دری زبان
  • ارتباط با ما کاملا سریع و واضیح می باشد و ما توجه به مشکلات جوف دهن شما داریم ما به زبانهای فارسی-دری عربی و ، هلندی صحبت می کنیم

:در باره ما

رادار دنتال یک سازمان خدماتی تخصصی طب دندان است که به افراد که به زبان  های ، فارسی-دری و عربی صحبت می کنند انها را کمک می کند تا به داکتر دندان مراجعه کنند. ما شما را کمک می کنیم تا با ما وعده ملاقات بگذارید و ما شما را به به نزدیکترین کلینک دندان معرفی می کنیم

KvK-nummer 36052043